Kontakt

Byagården

OBS!!! Vårt gamla telefonnummer 0922-21020 upphör. OBS!!!

Vår kanslist och alltiallo Kristina, har många arbetsuppgifter ”ute på fältet” och kan därför vara svår att få tag på.

Av den anledningen nås hon på mobil nr 076-783 97 64

 

Byagården tjänstgör som kansli för Byaföreningen och Nikkala Idrottsklubb. Dessutom kan man hyra den för privata fester och tillställningar.

E-post: info@nikkala.se

 

Nikkala Idrottsklubb

Kontaktperson: Tommy Innala

Telefonnummer: 070-620 79 10

 

Nikkala Västra Nikkala Byaförening

Kontaktperson: Anita Lindgren

Telefonnummer: 073-083 18 67

 

Båtklubben Bothnia

Båtklubben har sin klubblokal i Haparanda Hamn. Den tjänstgör också som service-inrättning för besökande båt- och campinggäster.

Klubben administrerar även båtplatser både vid bryggorna och på uppställningsplatsen.

 

Hamnkapten: Bertil Hannerfors

Telefonnummer: 070-624 76 97

 

Mejl?

Vill du mejla till hemsidan?

Bilder, information om byn som inte finns med?

Eller bara vad du tycker om sidan, så kan du göra det här!